ÇEVRE SORUMLULUĞU

Çevre Sorumluluğu

Çevreye ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde, sürekli gelişime inanan, ürün ve hizmetlerinde kaliteye öncelik veren, teknoloji ve kalite bakımından öncü şirketlerden biri olarak çevreye yönelik politikamız:

 • Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri kontrol altında tutarak ve mümkün olan en iyi teknolojiyi kullanarak, çevreye vereceğimiz kirlilik ve zararı en aza indirmek.
 • Çevre ile ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uymayı minimum yeterlik kabul edip yasal şartlara uyumu sürekli iyileştirmek.
 • Çevre bilincini ve çevreyi korumak adına yaptığımız çalışmaları, çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve toplum ile paylaşmak; yaşam felsefesi olarak benimsenmesini sağlamak; çevresel duyarlılığı arttırmak için ihtiyaçlara göre gelişen eğitimler vermek.
 • Atıklarımızı ayrı toplayıp mümkün olduğunca geri dönüşüme katkıda bulunmak ve diğer doğal kaynak tüketimini azaltarak, doğal kaynakların ömrünü uzatmak.
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan atıklarımızı ve kirleticileri kaynağında azaltmak; insana ve çevreye saygılı olmak.

Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, ülkemiz ve dünya için çevre koruma bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak görevimizdir. Sürekli gelişen sistemimizle çevre korumayı ürün kalitesi ve gereksiz kaynak kullanımını önleyici faaliyetlerle birlikte uygulayan bir şirket olmayı taahhüt ederiz.

ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İth. İhr. ve Tic. A.Ş. olarak yürüttüğümüz tüm faaliyetlerimizin, kurumsal bir enerji yönetim sistemi yaklaşımı ile yönetilmesini, bu sayede kaynakların verimli kullanımını sağlamayı ve enerji maliyetlerini azaltmayı hedeflemekteyiz.

Enerji performansımızın ve verimliliğimizin ‘’Sürekli İyileştirme’’ anlayışı ile daha sürdürülebilir kılınabileceğinin bilincindeyiz ve bu sürekliliğin sağlanmasını amaçlamaktayız.

Kılıç Deniz Ürünleri İth. İhr. ve Tic. A.Ş. olarak bu amaç ve hedeflere ulaşmak için gerçekçi ve entegre bir enerji yönetimi yaklaşımını benimseyip;

 • Tabi olduğumuz yürürlükteki yasal şartlar ve diğer gerekliliklere tümüyle uyacağımızı ve etik değerlerimize sahip çıkacağımızı,
 • Faaliyetlerimizin tüm süreçlerinde enerji verimliliğini esas alarak, gelişen teknolojiye uyum sağlayacağımızı, enerji verimli ürün ve servis hizmetleri satın alınmasını ve enerji performansımızı iyileştirecek tasarım faaliyetlerini destekleyerek sürekli iyileştirme yapacağımızı,
 • Enerji performansımızı düzenli aralıklarla raporlanabilir kılmayı ve ilgili iç ve dış paydaşlarımız ile paylaşmayı,
 • Enerji verimliliği bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık vereceğimizi,
 • Tüm bu amaç ve hedeflerimizin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan kaynakların ve bilgilerin güncel ve ulaşılabilir olmasını sağlayacağımızı,
 • Enerji yönetimi politikamızı düzenli olarak gözden geçirerek sürekli iyileştirme kapsamında daha büyük amaç ve hedefler belirleyerek faaliyetlerimize devam edeceğimizi beyan ve taahhüt ederiz. ( 01.EYS.PO.01)

Kılıç Deniz Ürünleri kafes yetiştiriciliği yönetim sistemleri olarak Çiftlik projelerine göre güncel 2022 açıklanamayan kayıp yüzdeleri: Mavisular projesi için %1,12, Orfoz projesi için %1,30, Salih Adası projesi için %0,41 ve Offshore 2 projesi için %1,14’tür.

Kılıç Deniz Ürünleri Kahramanmaraş alabalık kafes yetiştiriciliği yönetim sistemleri olarak çiftlik projelerine göre güncel 2022 açıklanamayan kayıp yüzdeleri Karkamış 1 projesi için %1,30 dir.

Güncelleme Tarihi: 30.09.2022

Kılıç Deniz Ürünleri A.Ş Kafes yetiştiriciliği yönetim sistemlerinde 2021 yılında Alabalık, Çipura ve Levrek türleri için herhangi bir hastalık salgını yaşanmamıştır, kritik seviyede tehlike altındaki hayvan veya memelilere zarar verilmemiştir, Antibiyotik veya Anti-parazitik kullanılmamıştır ve balık kaçışı olmamıştır. ASC standardının uygulandığı tesislerimizde yerel yetkililer ve ASC komitesi, nesli tükenmekte olan hayvan ve / veya memelilerin zarar görmesi durumunda, Antibiyotikler ve / veya Anti-parazitik kullanımlarında, olası balık kaçışları ve kaçış miktarı hakkında bilgilendirilecektir. Bilgiler ayrıca www.kilicdeniz.com.tr adresinde yayınlanacaktır.

Kılıç Deniz Ürünleri Kahramanmaraş alabalık kafes yetiştiriciliği yönetim sistemleri olarak çiftlik projelerine göre güncel 2021 açıklanamayan kayıp yüzdeleri Karkamış projesi için %0,31 dir.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google