Sertifikalar

unnamed

ISO 9001:2008

Organizasyonumuzun süreç gereksinimlerini karşılayan uluslararası bir standart olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile, sistemimizin sürekli iyileştirilmesi ve müşteriye yürürlükteki yasal şartlara uyulduğu güvencesinin verilmesi için süreçler de dahil olmak üzere sistemin etkin uygulanması yolu ile müşteri memnuniyetini arttırmak amaçlanır.

ISO 14001:2005

Çevre Yönetim Sistemi ile doğal kaynaklarımızın verimliliğini arttırmak ve sürdürülebilir ürünler yetiştirmek için; çevreye olan etkimiz ve çevre performansımızın iyileştirilmesi, belirlenen hedef ve izlemelerle ölçülür. Tüm izlemeler yasal şartlar ve ISO 14001 Standardı çerçevesinde gerçekleştirilir.

ISO 22000:2004

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Şirketimizin genel yönetim sistem faaliyetlerine dahil edilerek gıda zincirinde güvenliğe verilen önem vurgulanmıştır. Oluşturulan ön gereksinim programları, tehlike analizleri ve HACCP prensipleriyle gıda zincirinde oluşabilecek tüm tehlikeler belirlenir. Nihai tüketiciye güvenli deniz ürünleri sunmak amacıyla interaktif iletişim metotları geliştirerek gerekli kontrol önlemleri uygulanır.

GLOBALG.A.P.

Çevre, biyoçeşitlilik, hayvan refahı, iş sağlığı ve güvenliği, gıda güvenliği ve izlenebilirlik konularını ön plana çıkaran geniş kapsamlı bir organizasyon olan GLOBALG.A.P. sertifikasyonunun Türkiye’de; 30 Kafes Tesisi, 6 Kuluçkahane, 2 Paketleme İşleme Tesisi ve Yem Fabrikası ile en büyük uygulayıcısı konumundayız.

BRC ( British Retail Consortium )

İngiliz perakendeciler birliği tarafından oluşturulan gıda güvenliği ve kalite standardı olan BRC, gıda güvenliğine proaktif bir yaklaşım getirmektedir. Alınan önlemlerle gıda güvenliğinde yaşanabilecek problemlerin önüne geçilmektedir. BRC standardımızın uygunluğu yılda 1 kez uluslararası saygınlığa sahip belgelendirme kuruluşları tarafından değerlendirilir.

IFS ( International Featured Standards )

Alman, Fransız ve İtalyan perakendeci grupları tarafından oluşturulan standart, gıda güvenliği ve kalite konularını sorgulamaktadır. Yılda bir kez aldığımız IFS denetimi ile, kuruluşumuzun gıda güvenliği konularında hangi aşamada olduğunu, kendimizi geliştirebileceğimiz yönlerimizi görme fırsatı yakalıyoruz.

ECOCERT

Organik balıklarımızda, Avrupa Yönetmeliği ( EC Regulation n° 834/2007 and application regulation n° 889/2008 (amended by R(EC)710/2009) ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikler çerçevesinde balıkların doğal ortamlarına en yakın biçimde, (tüketime hazır hale getirilmesi) büyütülmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda stok yoğunlukları ve dışarıdan yapılan müdahaleler minimuma indirgenerek balıklarımız refah içinde, doğal kaynaklar gözetilerek büyümektedirler.